Zjazd TWP Konstancin Jeziorna

W dniach 29 września – 1 października 2016 roku w Konstancinie- Jeziornej odbył się kolejny Zjazd Członków Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Strona Internetowa TWP

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej nowej strony Towarzystwa Wiedzy Powszechnej!

Nowe Oddziały TWP

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na wniosek aktywnych środowisk lokalnych  oraz Oddziału Regionalnego w Lublinie powołał w dniu 25 stycznia 2016 roku...

Nasze osiągnięcia

4859
Absolwentów
szkół i uczelni
569
Zrealizowanych
projektów
154
Placówek
szkół i uczelni
578
Przeprowadzonych
szkoleń i kursów

Zarząd główny TWP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jako spadkobierca Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ma bogate tradycje w zakresie upowszechniania oświaty. Działalność Towarzystwa Wiedzy Powszechnej legitymizowała zawsze polska elita intelektualna, która w dużej mierze decydowała o kształcie ideowym i charakterze tej organizacji.

Najbliższe wydarzenia