Zjazd TWP Konstancin Jeziorna

W dniach 29 września – 1 października 2016 roku w Konstancinie- Jeziornej odbył się kolejny Zjazd Członków Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Nowe Oddziały TWP

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na wniosek aktywnych środowisk lokalnych  oraz Oddziału Regionalnego w Lublinie powołał w dniu 25 stycznia 2016 roku...

Strona Internetowa TWP

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej nowej strony Towarzystwa Wiedzy Powszechnej!

Nasze osiągnięcia

4859
Absolwentów
szkół i uczelni
569
Zrealizowanych
projektów
154
Placówek
szkół i uczelni
578
Przeprowadzonych
szkoleń i kursów

Zarząd główny TWP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jako spadkobierca Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ma bogate tradycje w zakresie upowszechniania oświaty. Działalność Towarzystwa Wiedzy Powszechnej legitymizowała zawsze polska elita intelektualna, która w dużej mierze decydowała o kształcie ideowym i charakterze tej organizacji.

Najbliższe wydarzenia