mgr Joanna Golczyk – związana z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej od 20 lat. Stanowisko dyrektora Oddziału Regionalnego TWP w Szczecinie objęła w 2011 r. Od 2003r. pełni także funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, której Oddział jest założycielem. Studia wyższe ukończyła w 2002r. na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie jakością”, a w 2005 roku Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest także, certyfikowanym przez TUV Akademie Rheinland GmbH Berlin Brandenburg, pełnomocnikiem oraz audytorem jakości. Wielokrotnie zarządzała i koordynowała projektami europejskimi. Posiada doświadczenie w obszarze nadzoru i koordynacji nad procesami inwestycyjnymi w zakresie budowy obiektów edukacyjnych.