Elżbieta Zawierucha – mgr pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, posiada kwalifikacje pedagogiczne, w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu pracuje od 1997 r., obecnie jako Dyrektor Oddziału oraz Dyrektor Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów szkoleniowych, m.in. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim” dla PZPPP we Wrocławiu oraz „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” dla WCDN we Wrocławiu.