Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Mirosław Grewiński

Polityk społeczny; profesor nadzw. i prorektor w WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MRPiPS, Członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Autor, współautor, redaktor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 40 książek na tematy związane z polityką społeczną. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół tematów: przeobrażenia welfare states, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna, polityka spójności UE.

Wykładał na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń.

http://mirek.grewinski.pl/