Wykształcenie  mgr inż. 

Inż. Zootechnik WSR Lublin, mgr – pedagogika rolnicza SGGW Warszawa.

Studia Podyplomowe –Zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami Przemysłu Spożywczego, I Zarzadzanie Oświatą.

11 lat pracy zawodowej w przemyśle spożywczym i produkcji rolnej oraz 35 lat pracy w szkolnictwie jako nauczyciel  w Siedlcach w Technikum Rolniczym ,  zastępca dyrektora 8 lat, jako Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 13 lat.

Od 1996 r. związany z TWP OR w Siedlcach jako członek Rady oddziału następnie Wiceprezes Zarządu. Od 2008 roku zastępca Dyrektora  i Wiceprezes a od 1 września  2012r. dyrektor Oddziału i Wiceprezes. Od 15 lat członek Krajowej Rady Naczelnej. Od 2 lat członek Zarządu Głównego.