Zjazd TWP Konstancin Jeziorna

W dniach 29 września – 1 października 2016 roku w Konstancinie- Jeziornej odbył się kolejny Zjazd Członków Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

W Zjeździe uczestniczyli: Prezes ZG TWP, Dyrektor Generalny, przedstawiciele trzynastu Oddziałów Regionalnych (Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Kłodzko, Kościan, Kraków, Legnica, Lublin, Radom, Siedlce, Szczecin, Wrocław, Zgorzelec) oraz na specjalne zaproszenie Prezes Pro Futuro – Pan Grzegorz Pytkowski. Podczas Zjazdu, oprócz omawiania spraw bieżących i dyskusji nad przyszłością TWP, można było zapoznać się z opiniami ekspertów Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pani Liliany Zienteckiej i Pana dr Andrzeja Gorczyńskiego w zakresie planowanych zmian systemu edukacji w Polsce, uzyskać poradę radcy prawnego Elżbiety Muchy m. in. w obszarze prawnych regulacji dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym placówkom oświatowym, poznać model kształcenia w dwujęzycznych szkołach Pro Futuro oraz uzyskać informacje o stanie zaawansowania prac i funkcjonalności tworzonej przez zespół MARKINF strony internetowej Zarządu Głównego TWP. Dłuższy niż zazwyczaj czas przeznaczony na obrady w połączeniu z odpoczynkiem w pięknej uzdrowiskowej miejscowości był okazją nie tylko do wymiany dotychczasowych doświadczeń i opracowywania planów na przyszłość ale przede wszystkim do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy Oddziałami oraz spotkań towarzyskich i spacerów po tężniach solankowych. Zjazd był również okazją do złożenia serdecznych podziękowań przechodzacemu na emeryturę Panu Franciszkowi Frapińskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji Dyrektora Oddziału Regionalnego TWP w Legnicy.