Nowe Oddziały TWP

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na wniosek aktywnych środowisk lokalnych  oraz Oddziału Regionalnego w Lublinie powołał w dniu 25 stycznia 2016 roku...

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na wniosek aktywnych środowisk lokalnych  oraz Oddziału Regionalnego w Lublinie powołał w dniu 25 stycznia 2016 roku dwa kolejne Oddziały Regionalne: w Krakowie i w Sandomierzu. Na podstawie Uchwały nr 1/2016 ZG TWP  Oddziałom została przyzna osobowość prawna oraz ustalono obszary działania:

·       dla Oddział Regionalnego w Krakowie - na terenie województwa małopolskiego;

·       dla Oddziału Regionalnego w Sandomierzu - na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego.